Nautisch Verkeersregelaar op de Rijkswateren

De Nautisch Verkeersregelaar draagt bij aan een veilige en vlotte doorstroming van de scheepvaart, bij werkzaamheden, evenementen en/of transporten op of rondom de Nederlandse vaarwegen. De verkeersleider begeleidt het scheepvaartverkeer vanaf een vaartuig, geeft verkeersinformatie - en in bijzondere gevallen verkeersaanwijzingen - aan de schipper. Dit altijd alleen met een directe betrekking op de werkzaamheden, evenementen of transporten.

De Nautisch Verkeersregelaar op de Rijkswateren werkt in opdracht van Rijkswaterstaat of een externe partij, maar altijd onder beschikking van Rijkswaterstaat als bevoegd gezag.

Bevoegdheid nautisch verkeersregelaar

Het geven van verkeersaanwijzingen en/of verkeersinformatie op de Nederlandse vaarwegen is voorbehouden aan personen die hiertoe bevoegd zijn zoals gesteld in artikel 9 van de Scheepvaartverkeerswet.

De vaarwegbeheerder kan personen bevoegd verklaren voor verkeersregelende taken (het verstrekken van verkeersinformatie en/of verkeersaanwijzigen), wanneer deze voldoen aan de gestelde opleidingseisen en blijk geven over relevante kennis en vakbekwaamheid te beschikken. Te vinden in het besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren BOBNB.

De stichting NNVO verstrekt verstrekt namens Rijkswaterstaat de bevoegdheidsverklaring voor de functie van Nautisch Verkeersregelaar op de Rijkswateren. VTSO werkt uitsluitend met bevoegde verkeersleiders met een bevoegdheidsverklaring van het NNVO. Deze bevoegdheidsverklaring wordt ook door alle andere vaarwegbeheerders geaccepteerd.

Inzetmogelijkheden nautisch verkeersregelaar

De nautisch verkeersregelaar werkt altijd vanaf een patrouillevaartuig welke voldoet aan de gestelde eisen van de betreffende vaarwegbeheerder. Wanneer een nautisch verkeersleider bij werkzaamheden, evenementen of transporten wordt ingezet op het scheepvaartverkeer in goede banen te lijden spreken wij van scheepvaartbegeleiding. Op de pagina over scheepvaartbegeleiding is meer informatie te vinden.