Scheepvaartbegeleiding in Nederland

VTSO verzorgt scheepvaartbegeleiding op de Nederlandse vaarwegen. Scheepvaartbegeleiding wordt door de vaarwegbeheerder geƫist wanneer werkzaamheden voor gevaar en/of hinder voor de scheepvaart kunnen zorgen.

VTSO levert een totaalconcept op het gebied van scheepvaartverkeersmanagement en actieve scheepvaartbegeleiding. Hierbij ontzorgen wij u als opdrachtgever, zodat u zich primair kunt richten op het uitvoeren van de werkzaamheden. Het huren van scheepvaartbegeleiding is in heel Nederland mogelijk.

Iedere situatie vergt een gedegen voorbereiding waarbij afstemming plaatsvindt met de vaarwegbeheerder, vergunningverstrekker, uitvoerder en eventueel omliggende belanghebbenden. Er wordt een vaarwegmanagementplan opgesteld waarin alle afspraken, bijzonderheden en de taakverdeling wordt opgenomen. Het vaarwegmanagementplan vormt de leidraad bij het uitvoeren van de scheepvaartbegeleiding.

Telefoon: 085 13 03 520 Email: [email protected]

Actieve scheepvaartbegeleiding

Actieve scheepvaartbegeleiding vindt plaats vanaf een patrouilleschip. De verkeersleider aan boord monitort continu het aanbod van schepen. Afhankelijk van de situatie en werkzaamheden kan de verkeersleider aanwijzingen en informatie aan de scheepvaart verstrekken middels de marifoon. Indien noodzakelijk wordt contact onderhouden met een nabijgelegen verkeerspost, sluis of brug om de scheepvaart optimaal te begeleiden.

patrouilleboot scheepvaartbegeleiding

Kwalificaties nautisch verkeersregelaar

Al onze verkeersleiders zijn bevoegdheid nautisch verkeersregelaar op de rijkswateren met een geldige pas verstrekt door NNVO. De verkeersleiders hebben kennis van en zijn bekwaam in het in de praktijk uitoefenen van verkeersregelende taken op het water, het verstrekken van verkeersinformatie, het beoordelen van het verkeersbeeld op het water en het effectief communiceren met betrokken partijen.

Welke eisen stelt de vaarwegbeheerder?

Voor de vaarwegen in het beheer van Rijkswaterstaat zijn landelijk uniforme eisen opgesteld. Per project kunnen er afwijkende en/of aanvullende eisen aan de scheepvaartbegeleiding worden gesteld. Voor de overige vaarwegbeheerders wordt altijd in overleg bepaald waar de scheepvaartbegeleiding aan dient te voldoen. Deze aanpak wordt door ons beschreven in het vaarwegmanagementplan die ook door de vaarwegbeheerder wordt beoordeeld. Onze nautisch adviseur informeert u graag over de wet- en regelgeving en voorziet u van nautisch advies.

Bevoegd gezag vaarwegen

De vaarwegen in beheer van het rijk vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Voor vaarwegen, die niet in beheer zijn bij het Rijk, is het bevoegd gezag het bestuur van provincie, gemeente of openbaar lichaam. Is de vaarweg niet in beheer bij enig openbaar lichaam, dan is de gemeente het bevoegd gezag.

Ondersteunende middelen voor de scheepvaartbegeleiding

In specifieke gevallen is het noodzakelijk om ondersteunende maatregelen te treffen om de scheepvaart beter te informeren. Zoals het (vroegtijdig) plaatsen van borden, uitvaardigen van een bericht aan de scheepvaart (BAS), informeren van omliggende belanghebbenden, plaatsen van ballenlijnen of het plaatsen van drijvende tekstkarren. VTSO kan ook in al deze ondersteunende middelen voorzien.

Wanneer is scheepvaartbegeleiding noodzakelijk?

In de meeste gevallen is het de vaarwegbeheerder die actieve scheepvaartbegeleiding als eis stelt. Als uitvoerder van werkzaamheden op het water kunt u ook zonder eis van de vaarwegbeheeerder kiezen voor scheepvaartbegeleiding indien u dit noodzakelijk acht. Bij onderstaande situaties wordt vaak scheepvaartbegeleiding ingezet:

  • - Bij werkzaamheden waarbij de overige scheepvaart hinder kan ondervinden;
  • - Bij las- of slijpwerkzaamheden boven de vaarweg waar de scheepvaart hinder van kan ondervinden;
  • - Bij werkzaamheden waarbij het werkschip hinder kan ondervinden van golfslag van overige scheepvaart;
  • - Bij werkzaamheden waarbij de vaarweg of een deel van de vaarweg gestremd is;
  • - Bij grote transporten over de vaarweg;
  • - Bij evenementen op of langs een drukke vaarweg.

Bij situaties zoals incidenten of kortstondige werkzaamheden, zoals de tewaterlating van een schip, kan de vaarwegbeheerder er ook voor kiezen om zelf de scheepvaartbegeleiding te verzorgen. Dit doen zij vanaf een eigen patrouillevaartuig.

Patrouilleschip scheepvaartbegeleiding havendienst zaanstad

Een patrouillevaartuig van de havendienst Zaanstad bij werkzaamheden.

Scheepvaartbegeleiding door heel Nederland

Het maakt niet uit op welke rivier, bij welke sluis of onder welke brug u verkeersbegeleiding nodig heeft. VTSO is actief door heel Nederland. Dagelijks verzorgen wij de scheepvaartbegeleiding voor diverse opdrachtgevers. Van scheepvaartbegeleiding in Rotterdam tot scheepvaartbegeleiding in Friesland. Onze verkeersleiders hebben jarenlange ervaring en zijn op veel vaarwegen en locaties bekend. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken en voor het ontvangen van een offerte op maat.