Scheepvaartbegeleiding in Friesland

Friesland is een waterrijke en toeristische provincie. Naast de vele pleziervaart op de vaarwegen in Friesland is ook veel beroepsvaart aanwezig op de grotere vaarwegen. Dit maakt dat scheepvaartbegeleiding in Friesland vaak noodzakelijk is bij werkzaamheden aan bruggen, sluizen, oevers en bij andere werkzaamheden waar de scheepvaart hinder van kan ondervinden.

Telefoon: 085 13 03 520 Email: [email protected]

De vaarwegen in Friesland zijn zowel in beheer bij Rijkswaterstaat als de provincie. Eén van de grootste vaarwegen in Friesland is het Prinses Margrietkanaal. Daarnaast kent Friesland een aantal grotere meren zoals Het Heegermeer, Slotermeer, Sneekermeer, Tjeukemeer en aan de rand van Friesland het Ijsselmeer.

Het uitvoeren van scheepvaartbegeleiding in Friesland gebeurd bij VTSO altijd volgens de landelijke richtlijn van Rijkswaterstaat. Dit is de Instructie en procedure inzet marktpartijen verkeersbegeleiding. Daarbij vindt bij ieder project uitgebreid overleg plaats tussen de aannemer, vaarwegbeheerder en onze nautisch adviseur. Desgewenst informeren wij lokale belanghebbenden zodat iedereen tijdig op de hoogte is van eventuele hinder. Zo bent u ervan verzekerd dat werkzaamheden aan het water veilig en vlot kunnen plaatsvinden.

Bent u op zoek naar het huren van scheepvaartbegeleiding voor werkzaamheden of een evenement in Friesland? Neem vrijblijvend contact met ons op. VTSO is lokaal bekend in Friesland en heeft ook fries sprekende medewerkers.

Scheepvaartbegeleiding in Friesland Actieve scheepvaartbegeleiding vanaf een patrouillevaartuig tijdens werkzaamheden aan de sluis bij Terherne. De verkeersleider aan boord houdt het verkeersaanbod in de gaten en informeert proactief voor een veilig verloop van de werkzaamheden.