Scheepvaartbegeleiding in Gelderland

Gelderland is een provincie waar een aantal grote rivieren doorheen lopen. Bijvoorbeeld de Waal bij Tiel en Nijmegen, de Nederrijn bij Arnhem of de Ijssel bij Zutphen. Tijdens werkzaamheden op deze rivieren is vaak scheepvaartbegeleiding noodzakelijk wanneer de werkzaamheden kunnen zorgen voor hinder van de scheepvaart.

De grote vaarwegen in Gelderland zijn in beheer van Rijkswaterstaat. Voordat scheepvaartbegeleiding ingezet kan worden dient er goede afstemming te zijn met de vaarwegbeheerder Rijkswaterstaat. Onze nautisch adviseur zal in afstemming met de aannemer een vaarwegmanagement plan opstellen. Dit is een eis om een vergunning te kunnen krijgen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Onze patrouillevaartuigen en nautisch verkeersleiders voldoen aan de landelijke eisen die Rijkswaterstaat hieraan stelt.

Bij scheepvaartbegeleiding is het de nautisch verkeersleider aan boord van ons patrouillevaartuig die de overige scheepvaart nauwlettend in de gaten houdt. De verkeersleider voert de werkzaamheden uit op basis van de vooraf gemaakte afspraken en het risicobeeld. Met behulp van de marifoon informeert hij beroepsvaart en pleziervaart. Het patrouillevaartuig is opvallend aanwezig en voert een oranje zwaailicht. Op deze manier kunnen de werkzaamheden vlot en veilig verlopen. Zowel voor de aannemer als voor de passerende schepen.

Bent u op zoek naar scheepvaartbegeleiding in Gelderland? Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.