Scheepvaartbegeleiding in Rotterdam

Als grootste haven van europa vinden er in Rotterdam een groot aantal werkzaamheden plaats waarbij scheepvaartbegeleiding noodzakelijk is. VTSO voelt zich thuis in het Rotterdamse havengebied en kent de vaarwegen als geen ander. De oude maas, nieuwe maas, het Scheur, de Nieuwe Waterweg, het Yaghtzeekanaal en het Calandkanaal zijn vaarwegen die druk bevaren worden door een grote diversiteit aan vaarweggebruikers. Zowel grote zeeschepen als kleine pleziervaart maakt gebruik van de vaarwegen rond Rotterdam. Het begeleiden van de scheepvaart tijdens werkzaamheden is dan ook een complexe aangelegenheid die zorgvuldig voorbereid en afgestemd moet worden.

Telefoon: 085 13 03 520 Email: [email protected]

Wet- en regelgeving voor scheepvaartbegeleiding in Rotterdam

Scheepvaartbegeleiding is noodzakelijk wanneer de werkzaamheden zorgen voor risico’s voor de scheepvaart. In de voorbereiding brengen wij deze risico’s in kaart en zorgen voor goede beheersmaatregelen. Deze risico’s, maatregelen en scenario’s worden opgenomen in het vaarwegmanagement plan. Dit plan wordt samen met de vaarwegbeheerder en aannemer opgesteld. Dit kan betekenen dat er naast scheepvaartbegeleiding ook borden, ballenlijnen of betonning geplaatst moet worden. Ook het actief informeren van de scheepvaart via BAS (Bericht aan de scheepvaart) is onderdeel van de scheepvaartbegeleiding.

Naast BPR (Binnenvaartpolitiereglement) en het ADN kent de Rotterdamse haven ook de Havenverordening 2020. Hierin staan specifieke regels voor de verschillende havens in Rotterdam en omgeving. Petroleumhavens zijn de meest risicovolle havens. Hiervoor gelden strenge regels aan open vuur en vonkvorming aan boord van schepen en bij werkzaamheden. VTSO kan u adviseren en ondersteunen bij het uitvoeren van werkzaamheden in deze complexe havens.

Scheepvaartbegeleiding Rotterdam