Verkeersregelaar op het water

Bent u op zoek naar verkeersregelaars vanaf het water? VTSO verzorgt scheepvaartbegeleiding en ondersteunende diensten vanaf het water. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. Een verkeersregelaar op het water, hoe zit dat? Bij werkzaamheden en evenementen aan wal kom je ze vaak tegen: de mannen en vrouwen in opvallende geel met oranje hesjes. Deze verkeersregelaars hebben een cursus gevolgd om dit werk uit te mogen voeren. Zij sturen auto’s de juiste richting op, geven stoptekens en oprijtekens. Zo zorgen zij voor veiligheid op de weg.

Maar hoe zit het nou op het water? Om die vraag goed te kunnen beantwoorden moeten we naar de wet kijken. Artikel 9 lid 1 van hoofdstuk 2 van de Scheepvaartverkeerswet zegt het volgende: “Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke personen bevoegd zijn tot het geven van verkeersinformatie dan wel tot het geven van verkeersaanwijzingen.” In het Besluit van 11 december 2013, houdende regels voor de opleiding van registerloodsen, noordzeeloodsen en VTS-operators en de bij die functies behorende bevoegdheden en verplichtingen (Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren). Hoofdstuk 5. Staat precies vermeld waar personen die aanwijzingen aan de scheepvaart willen geven aan dienen te voldoen.

In de praktijk komt het erop neer dat de vaarwegbeheerder eist dat de persoon die het verkeer op rijksvaarwegen wil regelen in het bezit moet zijn van een aanstelling welke is verstrekt door het NNVO. Een verkeersregelaar op het water noemen we ook wel een mobiel verkeersleider. Om deze aanstelling te verkrijgen dient de verkeersleider minimaal in het bezit te zijn van een groot vaarbewijs, marifooncertificaat, VTS-modules en dient hij of zij relevante ervaring te hebben. Er worden dus hoge eisen gesteld wat de veiligheid op het water ten goede komt.

Verschil aan eisen door vaarwegbeheerders

Voor alle vaarwegen in beheer van Rijkswaterstaat zijn de landelijke eisen aan scheepvaartbegeleiding van toepassing. Rijkswaterstaat stelt niet alleen eisen aan de verkeersleider, maar ook aan het patrouillevaartuig wat de werkzaamheden uitvoert. Voor vaarwegen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat kunnen lokaal andere eisen worden gesteld. Vanuit de Scheepvaartverkeerswet is het echter altijd verplicht om een verkeersleider aan boord te hebben die over de juiste papieren en aanstelling beschikt.

Scheepvaartbegeleiding nodig?

Bent u op zoek naar scheepvaartbegeleiding? Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden. Telefonisch op 085 13 03 520 of per mail via [email protected]

Verkeersregelaar met stremming vaarwegHet patrouillevaartuig is opvallend aanwezig bij een stremming van de vaarweg.