Scheepvaarttekens langs de vaarweg

Vlotte en veilige scheepvaart is gebaat bij eenduidige verkeerstekens. Dit zijn zowel verkeersborden als seinlichten en vaste en drijvende markeringen. Scheepvaart is een internationale aangelegenheid en de betekenis van dergelijke scheepvaarttekens is vastgelegd in diverse internationale verdragen, met het CEVNI en SIGNI als belangrijkste.

De vaarweggebruikers, zowel beroeps als recreatievaart, mogen geen verwarrende situaties tegenkomen langs ons vaarwegennet. Dit zou voor onduidelijke of gevaarlijke situaties kunnen zorgen.

Alle informatie over de eisen aan scheepvaarttekens is te vinden in de richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008) van Rijkswaterstaat.

Tijdelijke scheepvaarttekens bij werkzaamheden

Ballenlijnen
Een gele bollenlijn (ballenlijn) wordt toegepast bij tijdelijke stremming van de vaarweg of een deel daarvan.

Verkeersborden
Bij werkzaamheden waarbij de vaarweggebruikers hinder kunnen ondervinden wordt door de vaarwegbeheerder geëist dat vaarweggebruikers vroegtijdig middels borden worden geïnformeerd. Ook tijdens de werkzaamheden kunnen verkeersborden worden ingezet om de vaarweggebruiker te informeren over de werkzaamheden, stremmingen of routegebonden informatie.

Scheepvaarttekens